Under våren 2014 går Stinghouse Production AB mot ett samarbete med SiteSing Interactive AB.
Vår nya besöksadress under våren. Slottsgatan 9, 722 11 Västerås
Telefon till besöksadress. +46 (0)21-14 69 95 (SiteSing)