Vi är väldigt nyfikna, hur ska man annars få veta något

Grunden till att uppnå resultat med sin produktion är att satsa på förarbete och efterbearbetning. Manus anser vi är en viktg del i processen. Ni vet, vi vet.

Djurmagasinet Reklamfilm

 

Uppdragsgivare: Beguine

 Stinghouse Bidrag:

Idé, Manus, Ljus, Foto, Redigering.

Guldstänk 2013. Pingdom

 

Uppdragsgivare: Guldstänk

 Stinghouse Bidrag:

Foto, redigering

Ryds glas Produktfilm. 


Uppdragsgivare: LAJ Illustration

Stinghouse Bidrag:

Idé, Manus, Foto, Redigering.

 

Ryds bilglas Reklamfilm

Uppdragsgivare: Ryds bilglas

Samarbetspartner : LAJ Illustration

Stinghouse Bidrag:

Projektledning, Foto, Redigering.

 

Framtidslärande

Uppdragsgivare: Köping kommun

Stinghouse Bidrag:

Idé, Manus, Foto, Redigering.

Säkerhetsfilm ABB

Uppdragsgivare: ABB Sverige

Stinghouse bidrag:

Idé, Manus, Foto och Redigering