Vi är så mycket mer

Stinghouse Production AB är ett bolag med ett enormt nätverk som ger oss möjligheten att erbjuda rätt  kompetens för varje uppdrag.

Det är viktigt att som kund ha en kontaktperson med kunskap av vad som behövs för just er filmproduktion.  Vi tar alltid ett helhetsgrepp och ett ansvar för de uppdrag vi åtar oss.

 

 



Intern reklamfilmsinspelning för ABB.
Vi filmar med RED epic.

 

Tips på produkter.................

Reportage/Nyhetsbrev
Skapa historiska reportage om händelser i ert företag. Möjligheten att samma dag nå ut med känsla, intryck och konkret information. Ni når ut på siten, i sociala medier och intranätet. Skapa "snackis" och inspiration till exempelvis medarbetare och kunder. 

Informationsfilm
Fördelen med informativ film är att den är lätt att ta till sig och förstärker informationens mening. Det är lättare att förstå med rörlig bild och tal.
Filmens huvudsyfte är att bli utbildad samtidigt att öka intresset och engagemanget hos tittaren.

Presentationsfilm
Ta kontroll över ert första intryck. Igenkänningsfaktorn sparar tid i dom fysiska kundmötena då presentation av  sig själv, produkt och affärsidé redan har etablerats. Bli mer personliga i er presentation och presentera den bild utåt som ni verkligen ÄR....

Reklamfilm
Påverka kunden til köp med tydlig och kort film. Filmens fördelar mot exempelvis tidningsannons är enorm. Filmen ger den möjligheten att visa rörligaprodukter, ge rätt känsla och utryck mot specifik målgrupp. Film är så mycket mer än en stillbild. En bra vara talar för sig själv "JO" men först måste någon tala om att den finns.......

Vår produkt ger er möjligheten att vara personliga. Vi menar att filmens intryck är starkare än den traditionella texten eller bilden. Ni känner ert företag bäst och er kunskap kommer att ligga till grund för filmen.

 

Trygghet under produktion är viktigt och därför lägger vi stor vikt på manus. Manus resulterar i effektiva, kreativa och roliga inspelningsdagar som också är öppna för förändring. 

 

Det informativa mailutskicket eller den traditionella texten kan vara svårt att nå ut med. 

 

 

"Filmen har haft stor genomslagkraft och vi har effektivt fått ut vårt budskap"

Anders Olsson - IT Samordnare Barn och Utbildning Köpings kommun